VisiĀ 

Menjadi sekolah yang islami, berkarakter, profesional, enterpreneur, dan unggul..

Misi

  1. Melaksanakan pendidikan berdasarkan iman, islam, dan ihsan.
  2. Membekali peserta didik dengan ahlaqul karimah.
  3. Mencetak lulusan yang kompeten dibidangnya.
  4. Membekali lulusan berwawasan enterpreneur.
  5. Menyelenggarakan pendidikan unggul dibidang IPTEK berbasis ICT